Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Redakcia


Hlavný redaktor: 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice


Zástupcovia hlavného redaktora: 

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.,  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice 

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice


Výkonný redaktor: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice


Redaktorky:

Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.

Mgr. Lucia Heldáková

Mgr. Ivana Piterová