Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Diskusná skupina - “miniatúra mysliacej spoločnosti”

Jana Plichtová, ksbkplic@savba.sk

Oľga Berecká, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava, ksbkbero@savba.sk 

Existenčné podmienky českých a slovenských stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

Diskusia

História Rómov na Slovensku stále neznáma (Úvaha o problémoch výskumu)

Anna Jurová, Spoločenskovendý ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

Recenzie

V. Bačová, Z. Kusá (Eds.): Identity meniacej sa spoločnosti. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 1997. 286 s.

Miroslava Orolová, orolova@hotmail.com

Lacková Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha : Triáda, 1997. 272 s.

Nečas Ctibor: Historický kalendář. Dějiny českých Romů v datech. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc 1997.123 s.

Anna Jurová, jurova@saske.sk

Správy

Psychologické dny 1998

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Minority v Čechách a v strednej Európe

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Československo a Podkarpatská Rus

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok