Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

K existenčným podmienkam českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1938

About the existence conditions of Czech teachers in Slovakia in years 1918 – 1938.

Autor:

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article analyzes the existence conditions in which the Czech teachers had lived and worked in Slovakia in years 1918 – 1938. Czech teachers were coming to Slovakia to help with building schools and the whole school system from the very foundations. Their activities were followed by many troubles in professional areas and they had to cope with difficult existence conditions. Despite this difficulty many these teachers had understood their stay in Slovakia such as duty towards new state and Slovak nation.

Keywords

Czech teachers. Slovakia. Existential conditions. School system.

Bibliographic information

ZACHAROVÁ, Jarmila. About the existence conditions of Czech teachers in Slovakia in years 1918 – 1938. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.


Článok v PDF

Zdieľať článok