Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Politická reprezentácia maďarskej menšiny a jej postoj k formovaniu ústavného systému Slovenskej republiky

Political Representation of the Hungarian minority and its position relative to the design of the constitutional system of the Slovak Republic

Autor:

Ladislav Orosz, Ústav národnostných a regionálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, orosz@concourt.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The author devotes his study with the analysis of the opinion of the Hungarian minority political representation for the design of the constitutional system of the Slovak Republic, specifically a) the preparation and approval of the list of fundamental rights and freedoms; b) to design the makeup policy decision on the termination of the Czechoslovak Federative Republic and the formation of the independent Slovak Republic; c) the preparation and approval of the Constitution of the Slovak Republic.

Keywords

Hungarian minority. Slovak republic. Political representation.

Bibliographic information

OROSZ, Ladislav. Political Representation of the Hungarian minority and its position relative to the design of the constitutional system of the Slovak Republic. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok