Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Rómska problematika a jej výskum v podmienkach východného Slovenska

The Romany-question and its research in eastern Slovakia

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution informs about all activities and opportunities connected to the research of Romany question in eastern Slovakia. 

Keywords

Romany problematic. Eastern Slovakia.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. The Romany-question and its research in eastern Slovakia. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok