Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Psychological help for an unemployed person – theoretical assumptions

Elżbieta Kasprzak, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Psychology Department, ekasp@ukw.edu.pl

Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek

Eva Poláková, Fakulta masmediálnych štúdií UCM Trnava, eva.polakova@ucm.sk

Protižidovské nepokoje po druhej svetovej vojne – rok 1945 na východnom Slovensku

Jana Šišjaková, Fakulta humanitných vied UMB, Sisjakova@fhv.umb.sk

Návrat Vojtecha Tuku na Slovensko

Timea Verešová, Výskumné centrum Prešovskej univerzity, vtimika@freemail.hu

Diskusia

Sociálne projekcie dieťaťa v ére disneyfikácie

Ondrej Kaščák, Pedagogická fakulta TU, okascak@truni.sk

Recenzie a anotácie

Jan Stern: Média, psychoanalýza a jiné perverze. Praha, Malvern, 2006. 221 s. ISBN: 80-86702-13-8.

Pavel Kopecký, pavelkopecky@email.cz

Lacko, Martin: Ilustrované dejiny Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava, Perfekt a Ústav pamäti národa, 2008, 206 s.

Martin Kubuš, kubus@saske.sk

Správy

60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Bratislava, 24. – 25. októbra 2008

Miroslava Holubíková, mholubik@seznam.cz

Správa z vedeckej konferencie Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989, Stará Lesná, 1. – 3. október 2008

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok