Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Hікола Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 80 – річчя з дня смерті)

Делеган Михаило, Державний архів Закарпатської області, Ужгород, Украйіна, zakarchiv@ukr.net

Виникнення і розвиток економічної освіти в Галичині У ХІХ – першій половині ХХ століть: економічні, соціокультурні та теоретико-педагогічні передумови

Зінаїда Василівна Гіптерс, Kафедрa суспільних дисциплін Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів, kdg@lbi.wubn.net

Вплив електронних грошей на грошово-кредитну політику центральних банків

Ільницька Надія Михайлівна, Кафедра банківської справи Ужгородського національного університету, caranad@rambler.ru

Українська меншина та вибори 1946 року

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, Karpatská 5, gajdosm@saske.sk

Recenzie a anotácie

Кіш, Єва: Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції, Ужгород, Ліра, 2008, 440с.

Світлана Роман, svprint@centrum.sk, svprint@ukr.net

Шніцер, Ігор: Історія словацького автономістського руху 1918 - 1938 рр. Ужгород, 2007, 168 с.

Маrián Gajdoš, gajdosm@saske.sk

Správy

Вшанування пам’яті Михайла Качалуби в Словаччині

Мikuláš Mušinka, mmusinka@unipo.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok