Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Maďarské a nemecké politické strany predmníchovského Československa (Názorové rozdiely v politike Karpatonemeckej a Spišskonemeckej strany a v ich vzťahu voči maďarským politickým stranám)

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, futoova@saske.sk

Vplyv prvej československej pozemkovej reformy na národnostné zloženie obcí južného Slovenska

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, hrehor@saske.sk

Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 – 1951)

Marián Gajdoš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, gajdosm@saske.sk

Príprava a priebeh tzv. pravoslávnej akcie na Slovensku

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, gajdosm@saske.sk,

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, konecny@saske.sk

Maďarská národnostná menšina na Slovensku a legislatívne zmeny v jej postavení po roku 1989

Ladislav Orosz, Ústavný súd SR, orosz@concourt.sk

Národnostný život Maďarov na Slovensku (kultúrno-jazykový aspekt)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, homisin@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu: Banderovci – fakty, mýty a legendy“

Svetlana Roman, svprint@centrum.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok