Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Momentous historical events in the modern Czechoslovak history and their place in the ideological framework of pre-war Czechoslovakia

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Formovanie nemeckej politickej scény na Slovensku v rokoch 1918 – 1920 s dôrazom na spišský región

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV,Košice, futoova@saske.sk


Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) I. (všeobecná charakteristika)

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

Тенденції розвоя русиньской літературы в Словакії по року 1989

Alena Blichová, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Prešov, a.blichova@zoznam.sk

Diskusia

The Humanities in Postmodern Era University: Academic Failure or Success?

Marcel Pikhart, Univerzita Hradec Králové, marcel.pikhart@uhk.cz

Kemal Atatürk, Turecko a Masarykovo Československo

Pavel Kopecký, Masarykova univerzita, Brno, pavelkopecky@email.cz

Recenzie a anotácie

Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940 – 1944). Dokumenty. Ed. Katarína Hradská. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Zvolen : Klemo, 2008. ISBN 978-80-89304-06-6, 451 strán.

  Marek Danko, danko@saske.sk

SÁPOSOVÁ, Zlatica – ŠUTAJ, Štefan. Starostlivosť o krajanov v zahraničí v politike Slovenska a Maďarska. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-969628-7-7, 141 strán.

 Beáta Ceranová, ceranova@centrum.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Nemci v Karpatskej kotline", Bonyhád, Maďarsko

  Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok