Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Effectiveness of social skills trainings (review of literature)

Effectiveness of social skills trainings (rewiew of literature).

Autor:

Katarína Koscelníková, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Viera Lehotská, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Marek Dobeš, Center for Research and Development of Education, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Social skills and social competence are important parts of good social functioning. One way how to improve social skills is through social skills trainings. The main goal of these trainings is to teach and enhance interpersonal skills that are needed for a child to be successful in social situations. First part of this review deals with concepts of social competence, social skills and social skills training. Second part describes methods that are used for measuring effects of social skills trainings and the effectiveness of social skills trainings in different groups of children.

Keywords

Social skills. Social competence. Social skills training. Assessment methods. Effectiveness of social skills training.

Bibliographic information

KOSCELNÍKOVÁ, Katarína – LEHOTSKÁ, Viera – DOBEŠ, Marek. Effectiveness of social skills trainings (rewiew of literature). Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok