Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ideály nežnej revolúcie a ich premietnutie vo vývoji súkromného práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti (Historickoprávna a filozofická štúdia)

Velvet revolution ideals and their translation into private law development in first years of transformation of Slovak society (Legal historical and philosophic study).

Autor:

Marián Kropaj, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, marian.kropaj@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with development of private law since 1989, until the so-called Major Amendment of the Civil Code No. 509/1991 had been adopted. The author also tries to point out general socio-economic, cultural and moral development, which refers to the transformation of private law and the creation of law itself, very closely. Finally, the author reflects which ideals of the Velvet Revolution, in what extent and form, had been enforced in the 1991 amendment of the Civil Code.

Keywords

Velvet Revolution. Major Amendment of the Civil Code. Interdisciplinary approach. Transformation of society. Centesimus annus.

Bibliografické informácie (sk)

KROPAJ, Marián. Ideály nežnej revolúcie a ich premietnutie vo vývoji súkromného práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti  (Historickoprávna a filozofická štúdia). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 3.

Bibliographic information

KROPAJ, Marián. Velvet revolution ideals and their translation into private law development in first years of transformation of Slovak society (Legal historical and philosophic study).Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok