Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929

Hungarian minority and its political activity in the East Slovakia in 1918 – 1929.

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with Hungarian minority and its political activity and political parties in the East Slovakia in 1918 – 1929. In the Slovakia existed two major Hungarian parties – Országos Keresztényiszocialista Párt and Magyar Nemzeti Párt, beside them there were some minor parties. Országos Keresztényiszocialista Párt and Magyar Nemzeti Párt co-operated with the Zipserdeutsche Partei. Co-operation between these parties (Hungarian parties and Zipserdeutsche Partei) was realized through the election coalitions in 1929 and 1935.

Keywords

Hungarian Minority. Slovakia. Hungarian parties. Országos Keresztényiszocialista Párt. Magyar Nemzeti Párt. Elections.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 3.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. Hungarian minority and its political activity in the East Slovakia in 1918 – 1929. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok