Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

The turning points in the development of the Romany ethnic group in Slovakia in 20th century and problems of research

Anna Jurová, Institute of Social Sciences SAS Košice, jurova@saske.sk

Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce. Příspěvek k problematice bilingvismu

Libor Martinek, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, libor.martinek@fpf.slu.cz

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) III. (slovensko – maďarské vzťahy)

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

Retribution decrees in Bohemia and Slovakia and difficulties related to their application

Radoslav Maskaľ, Cassovia realitas Košice, s.r.o., radomaskal@gmail.com

Recenzie a anotácie

In the Context of Sociological Conceptualizations of the Risk Society. A Historical Perspective

Jan Burzyński, University of Bielsko-Biała, Poland, socjologia@ath.bielsko.pl

PETRÁŠ, René – PETRŮV, Helena – SCHEU, Harald Christian et al.: Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-00-1. 507 strán.

 Marek Danko, danko@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality", Ružomberok, Slovensko

Rastislav Molda, moldarastislav@gmail.com

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok