Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Retribution decrees in Bohemia and Slovakia and difficulties related to their application

Retribution decrees in Bohemia and Slovakia and difficulties related to their application.

Autor:

Radoslav Maskaľ, Cassovia realitas Košice, s.r.o., radomaskal@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article is a summary of characteristic of London retribution decree and Retribution Act No. 33/1945 Col. of Slovak National Council in epoch of post war Czechoslovakia republic.

Keywords

Retribution. London retribution decree. Slovak Retribution Act No. 33/1945 Col. of SNC. Slovak National Council. War crimes.

Bibliographic information

MASKAĽ, Radoslav. Retribution decrees in Bohemia and Slovakia and difficulties related to their application. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok