Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

FICO, Miroslav – SOLIAR, Ladislav. Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISBN 978-80-7097-773-6, 206 strán

Autor:

 Henrich Hrehor, henrich.hrehor@centrum.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok