Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z vedeckej konferencie Občan a štát v novodobých slovenských dejinách, Banská Bystrica, 1. – 2. decembra 2009

Report from the Scientific Conference “Citizen and State in the Modern Slovak History” Banská Bystrica, December 1st – 2nd, 2009

Autor:

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok