Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia

The cooperation of Zipserdeutsche Partei and Hungarian political parties in region of Spiš early the twentieth and end of the thirtieth years of 20th century.

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the cooperation of Hungarian political parties and Zipserdeutsche Partei in region of Spiš. It is describing their political activity, political orientation of these political parties and attitudes of German and Hungarian inhabitants to Czechoslovak Republic.

Keywords

Zipserdeutsche Partei. Országos Keresztényiszocialista Párt. Magyar Nemzeti Párt. Karpathendeutsche Partei. Andor Nitsch. Region od Spiš. Hungarian minority. German minority.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia . Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 2.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. The cooperation of Zipserdeutsche Partei and Hungarian political parties in region of Spiš early the twentieth and end of the thirtieth years of 20th century. Individual and Society, 2010, Vol. 13, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok