Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

From miner's wife to Scientist. Changes in social roles of women in Silesia

Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski, Katowice, urszula.swadzba@us.edu.pl

Україна на шляху до Європейського Союзу: можливості використання досвіду Словацької Республіки

Василь Гарагонич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна), докторант,garagonych@mk.uz.ua

An important unification of the Continent Transfrontier cooperation in Europe

Serhii Ustych , Institute for Transfrontier Co-operation (Ukraine), ustich_si@ukr.net 
Alex Rovt, IBE Trade Corporation

Kaukaz cez kaleidoskop ruskej literatúry

Katarína Laučíková, Universita Stendhala v Grenoble, katedra slovanských štúdií, kattel@post.cz

Recenzie a anotácie

MATULAY, Stanislav – MACÁK, Dominik – ROZKOŠ, Marko – RAGAN, Emil: Náčrt kresťanskej sociológie. Košice: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, ISBN 978-80-89404-19-3, 128 strán

Tomáš Pružinec, tpruzinec@ukf.sk

PLISHKOVA, Anna. Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians. New York: The Carpatho-Rusyn Research Center, 2009. ISBN 978-80-8045-502-6, 230 strán

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej konferencie „Právo a jeho prostredie“

Marián Kropaj, marian.kropaj@gmail.com

Správa z konferencie „ České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VI.“

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Správa z medzinárodnej konferencie „ Slovanská kultúra a písomnosť : minulosť a súčasnosť “

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

Správa z konferencie „Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989“

Martin Kubuš, kubus@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok