Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

La minorité hongroise en Slovaquie dans le contexte postcommuniste

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Nemecká menšina na Spiši – jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia

Mária Ďurkovská,  Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

Emocionálna a sociálna inteligencia mužov a žien

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU, Prešov, zuzana.birknerova@unipo.sk

Recenzie a anotácie

HREHOVÁ, Helena. Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko-filokalistické reminiscencie. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-8082-281-1, 300 strán

Zuzana Barníková-Magganaris, ktzmag@gmail.com

Sociální práce/Sociálna práca, časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, 2010, ročník X, čísla 1 až 4, ISSN: 1213-6204.

Vojtech Tkáč, vojtech.tkac@centrum.cz 

Správy

Správa z konferencie "Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny", Stará Lesná, 10.- 11. november 2011

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

Správa z medzinárodného vedeckého seminára „Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti“ Košice, 24. - 25. november 2011

Ladislav Gergely, gergely@saske.sk  

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok