Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Aktivity Karpatonemeckej strany vo vybraných spišských obciach v druhej polovici 30. rokov 20. storočia

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Sústreďovacie tábory na Slovensku v roku 1945

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk

Rola dra Edvarda Beneša w procesie ks. dra Jozefa Tisy

Paweł Jacek Michniak, michniak@gmail.com

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ

Приходько Володимир Панасович, Заступник  голови Закарпатської  обласної державної адміністрації, к.і.н., e-mail: uf.niss@gmail.com

Diskusia

Postavenie filozofie v procese dekadencie slovenských univerzít

Tomáš Pružinec, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tpruzinec@ukf.sk

Tomáš Garrigue Masaryk, Republika Československá a idea České republiky

Pavel Kopecký, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, e-mail: kopecky05@email.cz

Recenzie a anotácie

CASTRO, Edgaro (Ed.). Biopolitica, Gobernanza, Educacion Y Seguridad. (Biopolitics, governance, education and safety). La Plata : Instituto de Pensamiento Contemporaneo, 2011. 82 pages.

Maximiliano E. Korstanje, maxikorstanje@hotmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Možnosti zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce na novej východnej hranici Európskej únie", Stará Lesná, 18. – 19. september 2012

Stanislav Šanta, santa@gk2-po.sk

Správa z vedeckého podujatia „Štúdium dejepisu v Prešove: Minulosť a súčasnosť (1952 – 2012)“, Prešov, 28. september 2012

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok