Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Postavenie filozofie v procese dekadencie slovenských univerzít

Status of the Philosophy in the Decadence Process of Slovak Universities.

Autor:

Tomáš Pružinec, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tpruzinec@ukf.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the philosophy as a primary source of the movement of ideas and makes claims for the potential prediction with its essence being an invitation and challenge for a contemplative reflection and constructive critique. 

Keywords

University. Philosophy. Intelligence. Morality. Values.

Bibliographic information

PRUŽINEC, Tomáš. Status of the Philosophy in the Decadence Process of Slovak Universities. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok