Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Vplyv fyzikálnych a psychosociálnych rizikových faktorov v dátach European Working Conditions Survey 2010 (EWCS) na vnímanie bezpečia na pracovisku u žien a mužov

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Sledovanie médií a vnímanie bezpečia v Európe

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Vnímanie individuálnej bezpečnosti vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu vo výsledkoch projektu ESS na Slovensku (2. – 5. kolo)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Vzťah medzi vnímaním bezpečia a hodnotovou orientáciou

Jana TOMKOVÁ, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, tomkova@saske.sk

Rodové rozdiely vo vnímaní bezpečia

Miroslava Bozogáňová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, bozoganova@saske.sk

Škály na zisťovanie kvality vzťahu, miery záväzku a vzťahu s rodičmi u partnerov nežijúcich v manželstve

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Diskusia

The effects of material incentives in face-to-face surveys. The experience of the ESS Project in Poland

Pawel B. Sztabinski, Polish Academy of Sciences, Warsaw, psztabin@ifispan.waw.pl

Franciszek Sztabinski, Polish Academy of Sciences, Warsaw, fsztabin@ifispan.waw.pl

Neural Network of C. Elegans as a Step Towards Understanding More Complex Brain Processes

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, dobes@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok