Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Škály na zisťovanie kvality vzťahu, miery záväzku a vzťahu s rodičmi u partnerov nežijúcich v manželstve

Scales measuring relationship quality, commitment in relationship and relationship with parents in partners not living in marriage.

Autor:

Viera Lehotská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lehotska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article discusses item analysis of three scales related to intimate relationships between partners: Relationship Quality Scale, Commitment Scale, and Relationship with Parents Scale. At the same time it research correlations between subscales of particular scales.

Keywords

Relationship quality. Commitment. Relationship with parents. Cohabitation.

Bibliographic information

LEHOTSKÁ, Viera – DOBEŠ, Marek. Scales measuring relationship quality, commitment in relationship and relationship with parents in partners not living in marriage. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok