Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sledovanie médií a vnímanie bezpečia v Európe

Media consumption and safety perceptions in Europe.

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Cultivation theory proposed that fear of crime is caused by heavy exposure to mass media. Presented study explores related hypothesis that fear of crime is product of media consumption. To test this and competing hypothesis, we analysed the results of European social survey data Round 5. The results indicate small additional value of media consumption variables to the increased fear of crime.

Keywords

Perceived safety. Crime. Media consumption.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. Media consumption and safety perceptions in Europe. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok