Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Vplyv fyzikálnych a psychosociálnych rizikových faktorov v dátach European Working Conditions Survey 2010 (EWCS) na vnímanie bezpečia na pracovisku u žien a mužov

Impact of physical and psycho social risk factors on perceived work safety of women and men in the European Working Conditions Survey 2010 (EWCS) data.

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the article the impact of two groups of work risk factors on the perceived safety was analysed in the data of the EWCS 2010. The obtained results confirmed, that presence of physical and also psycho social risk factors influence negatively the Level of perceived work safety. For women to the most influential factors belong tiring and painful positions, exposure to the materials which can be infectious, loud noise (physical), stress, and handling of angry clients (psychosocial factors). For men these are tiring and painful positions, dust, low temperature, heavy loads (physical), stress, and handling of angry clients.

Keywords

Perceived work safety. European Working Conditions Survey 2010 (EWCS 2010). Physical and psychosocial risk factors.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Impact of physical and psycho social risk factors on perceived work safety of women and men in the European Working Conditions Survey 2010 (EWCS) data. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok