Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Vzťah medzi vnímaním bezpečia a hodnotovou orientáciou

Correlation of perceived safety and value orientation.

Autor:

Jana TOMKOVÁ, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, tomkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This study focuses on correlation of perceived safety and preference of types of values. For this purpose we used ESS data from Round 4, specifically slovak sample consisting of 1810 respondents. The results showed only low levels of correlations in variables of interest, but still significant. We found out that the polarity of the dimensions shown in the Schwartz values model affects the perception of safety.

Keywords

Perception of safety. Values. European Social Survey

Bibliographic information

TOMKOVÁ, Jana. Correlation of perceived safety and value orientation. Individual and Society. 2013. Vol. 16. No. 1

Článok v PDF

Zdieľať článok