Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Prvky experimentalizmu a syntéza dvoch etáp starovekého psychologického myslenia v diele Evagria z Pontu

Adrian Sipko, Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, adrian.sipko@aos.sk

Vnímané bezpečie u žien a porovnanie matiek žijúcich s partnerom a bez partnera

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Особливості реформування системи охорони здоров'я в Іспанії в роки правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982 – 1996 рр.)

Валентина Юріївна Годлевська, Вінницький національний технічний університет,maolpava@yandex.ru

Diskusia

It’s not easy to be a man

Grzegorz Kopiec, Uniwersytet Śląski, Katowice, grzegorz.kopiec@interia.pl

Стан соціальної сфери та її роль у житті населення закарпатської області

Євгенія Святославівна Палійчук, Ужгородський національний університет, palyjchuk@bk.ru

Recenzie a anotácie

DAVEY, Graham – WELLS, Adrian. Worry and its psychological disorders: theory, assessment, and treatment. Hoboken : Wiley, 2006, 410 p. ISBN 978-047-0012-796.

Jana Tomková, tomkova@saske.sk

CSAPLÁR-DEGOVICS, K. – MITROVICS, M. – ZAHORÁN, C. (Eds.). After Twenty Years … Reasons and Consequences of Transformation in Central and Eastern Europe. Budapešť : Terra Recognita Foundation, 2010, 468 s. ISBN 978-3-940452-29-0.

Slávka Otčenášová, otcenasova@gmail.com

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012, 400 s. ISBN 978-80-8101-638-7

Barbara Kacerová, kacerova.barbara@gmail.com

Správy

Správa z konferencie „Psychologie práce a organizace“, Olomouc, 22. – 23. máj 2013

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

Správa z konferencie „České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VIII.“, Hradec Králové, 4. – 5. apríl 2013

Martin Šromovský,sromovsky@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok