Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Modern international Tendencies for improving the Non-judicial Protection Forms

Modern international Tendencies for improving the Non-judicial Protection Forms

Autor:

Kateryna Tkach, CivilProcedure Department, Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv, tkach@uriffm.org.ua

ISSN: 1335-3608

Abstract

The author reports the peculiarities of alternative (non-judicial) dispute resolution in the article. The influence of worldwide tendencies to widening and improvement of non-judicial forms of the rights protection on national legislations by way of the civil procedure reform of England and Wales example is researched. The development of alternative procedures on the international level is analyzed. 

Keywords

Alternative dispute resolution (ADR). Civil Procedure Rules (CPR) 1998 for England and Wales. Non-judicial forms of rights protection. Mediation in civil cases.

Bibliografické informácie (sk)

TKACH, Kateryna. Modern international Tendencies for improving the Non-judicial Protection Forms. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

TKACH, Kateryna. Modern international Tendencies for improving the Non-judicial Protection Forms. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok