Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej konferencie „České, slovenské a československé dějiny 20. století X.“, Hradec Králové, 31. marec – 1. apríl 2015

Report from the International Scientific Conference "Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, X." Hradec Králové, March 31th – April 1st, 2015

Autor:

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok