Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Výsledky parlamentných volieb do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období v okrese Rožňava a menšinová problematika (v porovnaní s okresmi Levice a Veľké Kapušany)

Lucia Poláková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, kanuscakova@saske.sk

Nedemokratické režimy podľa Juana J. Linza a štátny režim na Slovensku 1939 – 1945 v jeho typológii

Zuzana Tokárová, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zuzana.tokarova@upjs.sk 

Proces s Vojtechom Tukom v roku 1946

Peter Fedorčák, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, fedorcakp@gmail.com 

Współpraca cerkwi grekokatolickiej z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym w Karpackim kraju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (1945 – 1954)

Wasyl Ilnycjkyj, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu, vilnickiy@gmail.com

Vykonávaná starostlivosť o zdravie a vnímanie rizika v súvislosti s narastajúcim vekom

Monika Hricová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vavricova.monika@gmail.com

Beáta Ráczová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, beata.raczova@gmail.com

Zamestnanecká neistota: individuálne a organizačné dôsledky

Lucia Ištoňová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, istonova@saske.sk

Diskusia

Intensification of the cultural Activity of the Lusatian Sorbs in 1820 – 1840

Eugen Bevziuk, Transcarpathian state university,Uzghorod, evbevzyk@mail.ru

Simple Reasons for Complex Issues of National vs. European Identity in the process of European Integration: Italian case

Victoria Vdovychenko, Institute of Policy and Governance, Diplomatic Academy of Ukraine, vdovychenko@ipg.org.ua

Recenzie a anotácie

HERETIK, Anton. Zlo (Spomienky súdneho znalca). Bratislava : IKAR, 2015, 184 s., ISBN 978-80-551-4265-4

Správy

Zpráva z konference „Stretnutie mladých historikov V.: Vojenské konflikty v dejinách Európy“, Košice, 7. října 2015

Klára Kohoutová, kohoutova@saske.sk

Conference Report on the EAWOP Small Group Meeting on Work without boundaries, 16th – 18th September 2015, Vienna

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok