Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky

Martin Furmanik, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, furmanik@saske.sk

Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice

Klára Kohoutová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, kohoutova@saske.sk

Carl Schmitt k smyslu politické teologie. K vztahu politické teologie a politické filosofie v myšlení kontroverzního Carla Schmitta z perspektivy Poznámek Leo Strausse

Petr Slováček, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií, pslovacek@seznam.cz

Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century

Oksana Ivanenko, Department of international relations history and foreign policy of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, oxana_ivanenko@ukr.net

Factor structure of the Scale of Evaluation of Body Dissatisfaction for Adolescents (EEICA) among students from Slovakia, Hungary and Lithuania

Lucia Hricová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, lucia.hricova@upjs.sk

Oľga Orosová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, olga.orosova@upjs.sk

Beata Gajdošová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, beata.gajdosova1@upjs.sk

Skúsenosť s fajčením v skorej adolescencii a fajčenie rodičov; moderačná rola vzdelania rodičov

Mária Bačíková, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, maria.bacikova@upjs.sk

Marianna Berinšterová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, olga.orosova@upjs.sk

Recenzie a anotácie

CORANIČ, Jaroslav. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém; Centrum církevních dějin a dějin teologie Teologické fakulty, 2014. 526 s.

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Správy

Správa z česko-slovenskej vedeckej konferencie PhD existence 6 „Výzkum +/vs./ - praxe“, 8. – 9. februára 2016, Olomouc

Miroslava Bozogáňová, miroslava.bozoganova@unipo.sk

Správa o 25 ročnej spolupráci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok