Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Prehľadová štúdia: Zmeny v teóriách prelínania pracovného a rodinného prostredia

Lucia Ištoňová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, istonova@saske.sk

Morálne zdôvodňovanie v kontexte na cieľ orientovaného správania

Radka Čopková, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, radka.copkova@gmail.com

Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch

Rovenská Denisa, Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, denisa.andrasiova@gmail.com

Kozmová Simona, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, simona.kozmova@gmail.com

Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein

Mária Ďurkovská, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, durkovska@saske.sk

Tri režimy – tri interpretácie. Život Ľudovíta Štúra v československých a slovenských učebniciach dejepisu používaných v rozpätí rokov 1918 – 1989

Slávka Otčenášová, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slavka.Otcenasova@upjs.sk

Implementation of ideology of the Communist Party of Czechoslovakia into activities of Slovak universities after February 1948

Soňa Gabzdilová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, gabzdil@saske.sk

Recenzie a anotácie

BLÁHA, Jiří a kolektív. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika 2013. 264 s. ISBN 978-80-266-0374-0

Helena Harausová, helena.harausova@upjs.sk

CZIBERE, Ibolya. Ženy v hlbokej chudobe. Individuálne svety a perspektívy každodenného života reálnych žien. Budapešť : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika, 2012. 239 s. ISBN 978-963-26524-4

Rita Szabóová, rita.szaboova@gmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2016“, Nový Smokovec, 12. – 13. september 2016

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

Zpráva z konference „XV. Mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie“, Sovinec, 10. – 12. 6. 2016

Klara Kohoutová, kohoutova@saske.sk

Správa z medzinárodnej doktorandskej konferencie „Kreativní město II: Města v interakcích“, Ostrava 15. – 16. júna 2016

Marianna Bobková, bobkova@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok