Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

CZIBERE, Ibolya. Ženy v hlbokej chudobe. Individuálne svety a perspektívy každodenného života reálnych žien. Budapešť : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika, 2012. 239 s. ISBN 978-963-26524-4

Autor:

Rita Szabóová, rita.szaboova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok