Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej doktorandskej konferencie „Kreativní město II: Města v interakcích“, Ostrava 15. – 16. júna 2016

The report from the International PhD. Conference „Creative City II: Towns in interactions“, Ostrava, June, 15th – 16th, 2016

Autor:

Marianna Bobková, bobkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok