Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2016“, Nový Smokovec, 12. – 13. september 2016

Report from the International Scientific Conference "Social Processes and Personality 2016", Nový Smokovec, September, 18th – 19th 2016

Autor:

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok