Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Politické prejavy Marca Tulia Cicerona

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Osobnostné a motivačné súvislosti normatívnych presvedčení (teoretické východiská a projekt výskumu)

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

Aspekty emocionálneho zvládania stresu v simulovaných podmienkach virtuálnej reality

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk  

Počítačom sprostredkovaná komunikácia a disinhibované správanie

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

Recenzie

Pešek, J.: Odvrátená tvár reality. Historický ústav SAV, Bratislava 1998, 383 s.

Milan Olejník cas@saske.sk

Fraser Angus: Cikáni. Nakladatelství Lidové noviny Praha 1998, 374 s.

Anna Jurová,  jurova@saske.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie "Slovenská republika v rokoch 1939-1945"

Stanislav Konečný,  konecny@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok