Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Košice a občianske politické strany v rokoch 1945 - 1948

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,  sutaj@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

Pokus o pohľad na niektoré problémy vývoja Rómov na Slovensku v 90. rokoch

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice  jurova@saske.sk  

Interpohlavné rozdiely v posudzovaní stratégií správania v náročných životných situáciách

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

Recenzie

Neznámý holokaust; Nečas, C.: Andr oda taboris. Tragédie cikánských táborů v Letech a v Hodoníně; Pape, M.: A nikdo Vám nebude věřit. Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku; Polansky, P.: Tíživé mlčení; Polansky, P.: Bouře.

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk                               

Šutaj, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Bratislava 1999. 308 s.

Milan Olejník, cas@saske.sk                               

Správy

Zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociální procesy a osobnost ‘99"

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Psychológia práce - teória a prax. Správa z podujatia

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok