Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)

Oľga Šrajerová, Silesian Museum, Opava, Czech Republic, srajerova@szm.cz

Selected Psychological Aspects of Helping Professionals

Miroslava Köverová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, miroslava.koverova@upjs.sk

Beáta Ráczová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, beata.raczova@upjs.sk


A Manager ´s self-concept in the context of their leadership style within McGregor´s theory

Lenka Ďuricová, Department of Psychology, Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica, lenka.duricova@umb.sk

Terézia Šugereková, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice teri.sugerekova@gmail.com

Diskusia

Decision – Making in C. Elegans

Marek Dobeš, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice, dobes@saske.sk

 

Interaction between civil society and the state under the hybrid wars (the experience of Ukraine)

Anatoliy Holovka, The National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine, Kyiv, tolyan-1993@ukr.net

Recenzie a anotácie

Anýžová, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 261s. ISBN 978-80-244-4447-5

Ivana Piterová, piterova@saske.sk

Správy

Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce a popularizaci“, Brno, 15. – 16. února 2017

Klara Kohoutová, kohoutova@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok