Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia

Pavol Baboš, Department of Political Science, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, pavol.babos@uniba.sk

Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students

Oľga Orosová, Department of Educational Psychology and Psychology of Health, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, olga.orosova@upjs.sk

Jozef Benka, Department of Educational Psychology and Psychology of Health, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, jozef.benka@upjs.sk 

Jozef Bavoľár, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, jozef.bavolar@upjs.sk


The status of teachers of Hungarian nationality in Slovakia after the establishment of the Czechoslovak Republic

Soňa Gabzdilová, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice, gabzdil@saske.sk

The visit of delegates of the American Slovak League to Slovakia (June – August 1938) and their effort to implement the Pittsburgh Agreement into the Czechoslovak Constitution

Milan Olejník, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice, olejnik@saske.sk

Diskusia

Unnatural as a Category in Sexual Ethics

Jan Koumar, Faculty of Humanities Charles University, Prague, jan.koumar@gmail.com

Recenzie a anotácie

KURHAJCOVÁ, Alica. Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 224 s. ISBN 978-80-557-1062-4

Miroslava Gallová, gallova@saske.sk

Správy

Report of the Social Processes and Personality Conference 2017, 18th - 20th September 2017, Brno

Zuzana Kožárová, kozarova@saske.sk

Ivana Piterová, piterova@saske.sk

Správa z konferencie „Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach“, Košice, 20. september 2017

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok