Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

The policy of the Czechoslovak government aimed at neutralizing the German threat during 1935 – 1938 with a focus on the situation in Slovakia

Milan Olejník, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, olejnik@saske.sk

Binary Trouble: Preconditions for Non-binary Gender in Works of Heidegger, Derrida and Butler

Jan Prášil, Department of Electronic Culture and Semiotics, Faculty of Humanities, Charles University Prague, jan@prasil.eu

Belief in a Just World and Coping with Injustice in Intimate Relationships

Rovenská Denisa, Department of Social Studies, Faculty of Public Administration,  Pavol Jozef Šafárik University in Košice, denisa.rovenska@upjs.sk

Daduľáková Lenka, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, dadulakova.lenka@gmail.com

Attitudes towards Social Security: Review of Literature

Ivana Piterová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, piterova@saske.sk

Diskusia

Modelling the oscillatory component of forward locomotion in C. Elegans

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, dobes@saske.sk

Rudolf Andoga, Department of avionics, Faculty of Aeronautics,Technical University of Košice, andoga@tuke.sk

Ladislav Főző, Department of Aviation Engineering, Faculty of Aeronautics,Technical University of Košice, ladislav.fozo@tuke.sk

Recenzie a anotácie

Škorvagová, Eva. Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov – preventívny program, Slnečnice nádeje. Žilina : EDIS, 2016. 90 s. ISBN 978-80-554-1228-3

Veronika Pastrnáková, pastrnakova@saske.sk

Správy

Report of the 21st Social Processes and Personality Conference 2018, 17th – 19th September 2018, Stará Lesná

Juraj Martonyik, martonyik@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok