Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Poznámka editora

Úvodný komentár editora k monotematickému číslu

Štefan Šutaj, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, sutaj@saske.sk 

Štúdie a články

Hetero- and Auto-Stereotypes of Ethnic Minorities in Slovakia

Jozef Výrost, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, vyrost@saske.sk

Juraj Martonyik, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, martonyik@saske.sk

Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017

Michal Kentoš, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, kentos@saske.sk 

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, durkovska@saske.sk 

Klara Kohoutová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, kohoutova@saske.sk 

Changes in media culture of minorities in Slovakia between 2004 and 2017 on the basis of questionnaire research (A comparative analysis)

Lucia Heldáková, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, heldakova@saske.sk

The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s.

Jana Šutajová, Department of Political Science, Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, jana.sutajova@upjs.sk

Recenzie a anotácie

Šutaj, Š. – Regináčová, N. – Heldáková, L. Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí. Prešov: Universum-eu, 2017, 198 p., ISBN 978-80-89946-01-3

Ivan Schmidt, schmidt@saske.sk 

Správy

Report from the conference „Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia“, Košice, 15th November 2018

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Juraj Martonyik, martonyik@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok