Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Ondrej Ficeri, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, ondrej.ficeri@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok