Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Národnostné menšiny v slovensko - ukrajinských prihraničných vzťahoch a otázka vízovej povinnosti

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Teória spravodlivosti v kontexte súčasných diskusií

Slávka Hadušovská, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

Spoločensko-politické zmeny v krajinách východnej Európy v druhej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia

Ivan I. Vovkanyč

Diskusia

Skúmanie otázok etnickej identity slovenskej minority v Maďarsku

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Recenzie

Miroslav John Ličko, Ako chutí cudzina. Kalligram, Bratislava 1999, 791s.

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Psychologické dny 2000"

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Psychológia práce v roku 2000 - dni výmeny skúseností"

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

Správa z vedeckého workshopu "Otázky etnických menšín"

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok