Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

K problematike potulných Rómov v päťdesiatych rokoch 19. storočia v Abovsko-Turnianskej župe

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Život spišských Rómov do roku 1918 v historickej literatúre

Zuzana Kollárová, kollar@pp.psg.sk 

Niekoľko poznámok k evidenciám Rómov v predvojnovom období

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk 

Esencializmus a konštruktivizmus v politikách homogenizácie

Eben Friedman, eben@weber.ucsd.edu 

Recenzie

Zdeněk Konopásek (Ed.): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Karolinum, Praha, 1999, 371 s.

Michal Kentoš, kentos@saske.sk

Výrost, J., Ruisel, I. (Eds.): Kapitoly z psychológie osobnosti. Veda, Bratislava 2000, 282s.

Beáta Šaková, sakova@saske.sk

Marjanović, V.: Die Mitteleuropa-Idee und die Mitteleuropa-Politik Österreichs 1945-1995. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1998, 200 s.

Róbert Teichman, teichman@saske.sk

Správy

Dialóg regiónov - Cesta k zblíženiu a k integrácii v Európe

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Deň slovenských výskumníkov v Békešskej Čabe (Maďarsko)

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok