Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Łemkowie w Polsce wobec akcji wysiedleńczej na Ukrainę radziecką w latach 1944-1946

Evacuation of the German population out of Slovakia at the end of the World War II

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk

The research of the ethnic processes in the minority communities living in Hungary

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk  

Internal and external factors leading to the compulsory transfer of ethnic Germans out of Slovakia

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk 

Diskusia

Role of the Carpathian Euroregion in Strengthening Security and Stability in Central Eastern Europe (The ethnic minority issue)

Svitlana Mytryayeva, National Institute for Strategic Studies, Uzhgorod, Ukraine, riac@uzhgorod.ukrsat.com

Recenzie

Tamás, E.: A Bodrogköz népessége a XVIII.-XX. században Vallási és nemzetiségstatisztikai feldolgozás. Sárospatak 1999, 334 s.

Zlatica Saposová, saposova@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociální procesy a osobnost 2001"

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Psychologické dni 2001 - Psychológia pre bezpečný svet človeka"

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Otázky národnej identity - determinanty a subjektívne vnímanie v podmienkach súčasnej multietnickej spoločnosti"

Soňa Gabzdilová, gabzdil@saske.sk

Prezentácia výsledkov spoločných slovensko-maďarských empirických výskumov na vedeckých podujatiach a konferenciách

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok