Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

The status of ethnic Germans in Slovakia in the period between the end of the World War II and commencement of their transfer out of Slovakia

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

The changes of attitudes of German minority in Slovakia in course of World War Second

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Diskusia

Составляющие фактора культурно-клерикальной интеграции

В. Л. Боднар, Oлeкcaндp В. Пелин, av@medium.uzhgorod.ua

Recenzie a anotácie

Dubayová, M.: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2001, 183 s.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Kolivoško, Š. - Amrichová, J. - Chmelárová, A. - Kolivošková, E. - Mitrová, O.: Slovník židovských osobností Košíc a okolia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2001, 171 s.

Zuzana Tumidalská, ztumi@saske.sk

Správy

Historici korektne. Správa z vedeckého seminára "Maďari v Československu a česko-slovenské vzťahy"

Stanislav Konecný, Spoločenskovedný ústav, SAV, Košice, konecny@saske.sk

O Slovákoch v Maďarsku

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk
Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok