Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Implicitné a explicitné sebahodnotenie

Beata Gajdošová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

A Tőketerebesi járás vallási tagolódása a dualizmus időszakában

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Snahy o integráciu stredovekej Európy

István Stipta, Katedra právnych dejín Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity v Miškolci  

Recenzie a anotácie

Peter Mosný: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Bratislava, Slovak Academic Press 2001, 216 s.

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Správy

Správa z kongresu ukrajinistov v Černoviciach

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok