Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Stratégie zvládania náročných situácií v kontexte interakčného prístupu

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Aktuálne prístupy k problematike stratégií správania v náročných situáciách

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

Stratégie správania v náročných situáciách v kontexte zmeny týchto situácií - interakčný prístup

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Vzdelávanie a identita v seniorskom veku

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Možnosť využitia tanca pri zlepšení adaptácie rómskych detí na prostredie materskej školy

Zuzana Zajacová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, zajacova@saske.sk  

Diskusia

Predpoklady a proces uvedomenia. Teoretická úvaha o mechanizmoch kognitívnej reštrukturalizácie

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk 

Od lokalizácie kontroly k vnímanej kontrole

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Správy

International Neuroscience Meeting, Berlín

Marek Dobeš, dobes@saske.sk

Správa z X. zjazd slovenských psychológov „Psychológia na rázcestí“

Marek Dobeš, dobes@saske.sk

Správa z medzinárodnej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť“

Iveta Jeleňová, ijelenov@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Psychológia rodiny a psychológia starnutia“

Michal Kentoš, kentos@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok