Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Germans in Slovakia after February 1948 (till the beginning of 1950)

Soňa Gabzdilová,Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

Medzigeneračné zmeny etnickej identifikácie príslušníkov slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku (z výsledkov sociologického výskumu)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,  homisin@saske.sk 

Historický vývoj rómskych osád na Slovensku a problematika vlastníckych vzťahov k pôde („nelegálne osady“)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

Rusíni a Ukrajinci na severovýchodnom Slovensku a ich postoj k minulosti

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Impact of external factors upon the formation of ethnicity - the case of German community living in the region of Zips (Slovak Republic).

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Rómovia v Turnianskej stolici v 18. storočí

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk 

Správy

Správa z vedeckého seminára "Sebapoznaním k aktivite"

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

Správa z vedeckého seminára "Monitorovenie etnických menšín v Karpatskom euroregióne"

Júlia Konečná

Správa z vedeckej konferencie "Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie a kultúry"

Jarmila Kredátusová

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok