Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Centrá excelentnosti pri III. oddelení SAV - Na cestu

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Niekoľko poznámok k otázkam rómskych osád („Kauza Letanovce“)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

The development of the Slovak industries during the first ten years of Czechoslovak Republic

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Z práce centier excelentnosti III. oddelenia SAV

Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“

Gabriela Kiliánová
Eva Krekovičová

Slovak Academy of Sciences Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS-CEVIT

Centrum excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti

Imrich Ruisel
František Baumgartner
Jozef Výrost

Slovak Academy of Sciences Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS-PROCESSES

Diskusia

Európska politika zamestnanosti a nezamestnanosť na Slovensku

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

Menšinová politika na Slovensku pred vstupom do Európskej únie

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk 

Recenzie a anotácie

Tokárová, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2002, 572 s.

Beáta Balogová

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok